รับทำเสาเข็มเจาะ

รับทำเสาเข็มเจาะ, เสาเข็มไมโครไพล์, เสาเข็มเจาะระบบเปียก


พี.บี. อินเตอร์ไพล์ บจก.


รับทำเสาเข็มเจาะ ดูเพิ่มเติม click

เสาเข็มเจาะ คือ การเจาะลงไปใต้พื้นดิน และเทคอนกรีตลงไปในหลุมที่เจาะขึ้นรูปเป็นเสาเข็มรูปเสา เมื่อปูนก่อตัวแห้ง มีหน้าที่แบกรับนํ้าหนักเป็นฐานรากของอาคารตึกรามบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งขนาดและจำนวนแล้วแต่เงื่อนไขสภาพแวดล้อมและความต้องการของเจ้าของงาน
เสาเข็มเจาะ เป็นเสาเข็มที่นิยมใช้งานในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดหรืออยู่ในบริเวณที่มีบ้านเรือนติดกันเป็นจำนวนมาก โดยรูปแบบของการขุดเจาะนั้นจะเจาะลงไปในดินและเอาดินออกจนถึงระดับที่ต้องการ ตามด้วยการใส่โครงเหล็ก จากนั้นเทคอนกรีตลงไปในหลุมที่ขุดเจาะเพื่อขึ้นรูปเป็นเสาเข็ม ซึ่งวิธีการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการก่อสร้าง แตกต่างจากเสาเข็มแบบตอก ที่ต้องใช้เครื่องตอกเสาเข็มลงไปในดิน เกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียดังเป็นบริเวณกว้าง
ประเภทของเสาเข็มเจาะ

1. เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก คือเสาเข็มที่สามารถรับนํ้าหนักตั้งแต่ 30 ตันจนถึงประมาณ 150 ตัน เหมาะกับงานโครงสร้างที่มีระดับความสูงไม่เกิน 10 ชั้น ถ้าต้องการให้สามารถรองรับนํ้าหนักได้มากขึ้น จะต้องเพิ่มจํานวนเสาเข็มมากขึ้น ทําให้ต้องใช้พื้นที่ฐานรากมากขึ้น
2. เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก แบบใช้สามขาหยั่ง ตอกปลอกเหล็กเป็นท่อนๆลงไปในดิน แล้วเจาะเอาดินในปลอกขึ้นมาทิ้ง จนถึงระดับดินที่ต้องการ เสร็จแล้ว ใส่เหล็ก เทคอนกรีตลงไปในหลุมที่เจาะไว้ แล้วก็ถอนปลอกออกเป็นอันเสร็จ ข้อดีคือจะไม่กระทบกระเทือนอาคารข้างเคียงเวลาตอกเข็มครับ ปลอดภัย สามารถเจาะเข็มชิดอาคารข้างเคียงหรือห่างจากผนังออกมาแค่ 0.75 เมตรได้ ความสูงที่ต้องการก็แค่ 3.00 เมตร สามารถมุดเข้าไปตอกเข็มที่ชั้นล่างของอาคารเก่าได้ และการรับน้ำหนักก็สามารถรับได้มากพอสมควร
3. เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ คือเสาเข็มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 600 มิลลิเมตร และรับนํ้าหนักได้เกิน 1,500 ตันต่อต้น เหมาะกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกระดับความสูง การที่เสาเข็มมีความยาวมากจะทําให้แรงเสียดทานรอบเสาเข็มช่วยรับนํ้าหนักได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะได้เปรียบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กและเสาเข็มตอก
4. เสาเข็มเจาะเสียบ คือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แต่ตอนต้นจะเป็นการเจาะรูนำให้เกินระดับความลึกชั้นดินอ่อนเสียก่อน โดยใช้รถเจาะแล้วค่อยแทงเข็มลงไปตอกซ้ำ อาจมีข้อเสีย คือการรับน้ำหนักของเข็มที่เกิดจากแรงเสียดทานด้านข้างจะลดลงไป

ลักษณะดินสัมพันธ์กับเสาเข็มอย่างไร

ดินทราย จะรับแรงแบกทานได้ดีทั้งนี้ต้องคำนึงว่ากระบวนการทำเสาเข็มนั้น ๆ จะไม่ทำให้ทรายเคลื่อนไหลกลายเป็นสภาพหลวมกว่าเดิม ส่วนดินเหนียวมีแรงยึดเกาะเม็ดดินดี ความชื้นในดินมีมากเท่าใดกำลังของดินจะยิ่งลดต่ำลง ทั้งนี้ปลายเสาเข็มต้องอยู่ในชั้นดินชนิดเดียวกันทั้งอาคาร สำคัญมากเพราะจะทำให้ลักษณะการทรุดตัวไม่เท่ากัน

หลักการในการเลือกใช้เสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะ

1.เส้นทางขนส่งไม่สะดวก ควรเลือกใช้เข็มเจาะ
2.มีพื้นทีเพียงพอที่จะตั้งปั้นจั่นใช้เสาเข็มตอกได้
3.หากจะใช้เสาเข็มตอกต้องพิจารณาว่าจะต้องตอกเสาเข็มผ่านชั้นดินแข็งหรือทรายแน่นมี่มีความหนามาก ๆ หรือไม่ ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนเลือกใช้
4.หากรอยต่อในบริเวณที่จะทำงานอยู่ในชั้นดินอ่อน ไม่ควรใช้เสาเข็มตอก เพราะสภาพดินจะเคลื่อนไหลได้ง่ายทางที่ดีควรใช้เสาเข็มเจาะเสริมจะดีกว่าเสาเข็มตอก

การเลือกระบบเสาเข็มต้องให้วิศวกรออกแบบเสาเข็มและฐานรากหลายๆ แบบดู และทำการวิเคราะห์ แจกแจงให้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน ทั้งในราคา ความปลอดภัย และเวลา แนะว่าควรหลีกเลี่ยงเสาเข็มราคาถูกทำเร็ว อาจทำให้ฐานรากราคาแพง และล่าช้า สรุปแล้วงานต่างๆ ก็ล่าช้าไปหมด 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/บริษัท พี.บี. อินเตอร์ไพล์ จำกัด
PB INTERPILE CO., LTD.


ผู้ให้บริการ ด้านงานรากฐาน เสาเข็มเจาะความมั่นคงของสิ่งปลูกสร้าง ด้วยประสบการณ์ งานเจาะเสาเข็ม เสาเข็มไมโครไพล์ ที่ดำเนินกิจการมามากกว่า 20 ปี งานตอกเสาเข็ม คอนโด บ้าน อาพาร์ทเมนต์ โรงงาน เราตระหนักและให้ความสำคัญของความแข็งแกร่งด้านงานรากฐาน และความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน หากท่านต้องการ ผู้ให้บริการด้านงานตอกเสาเข็ม เสาเข็มไพมโครไพล์ เสาเข็มเจาะระบบเปียก ตอกเสาเข็มไมโครสปันไพล์ เสาเที่มีความเชี่ยวชาญ บี.พี. อินเตอร์ไพล์ ยินดีให้คำปรึกษา จริงใจ ราคาไม่แพง เรากล้ารับประกันเสาเข็มทุกต้น หากสนใจ ทีมงานยินดีไปดูหน้างานให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ความนิยมของเสาเข็มเเบบเจาะ ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร เป็นวิธีการเจาะดินลงไปแบบแห้ง ๆ หลังจากนั้นทำการหย่อนเหล็กเสริม เทคอนกรีตลงไปในหลุม หรือรูที่เจาะได้ ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะและการสั่นสะเทือนน้อยกว่าเสาเข็มเจาะเเบบตอก โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร บ้านเรือน ในเขตพื้นที่ที่คนอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งเราจะมั่นใจได้ว่าเพื่อนบ้านไม่รำคาญหรือเสี่ยงทำให้บ้านเพื่อนบ้านร้าวเพราะเเรงตอก

เสาเข็มเจาะมีกี่ขนาด มาตรฐานของเสาเข็มเจาะมี 4 ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่, เสาเข็มเจาะขนาด 35 ซม., เสาเข็มเจาะขนาด 40 ซม., เสาเข็มเจาะขนาด 50 ซม., และเสาเข็มเจาะขนาด 60 ซม. เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม. พื้นที่หน้าตัดเสาเข็มเจาะ 962 ตร.ซม.เส้นรอบวงเสาเข็มเจาะ 110 ซม., น้ำหนักบรรทุก 20-35 ตัน

สนใจติดต่อ


พี.บี.อินเตอร์ไพล์ บจก.


รับทำเสาเข็มเจาะ บริการทั่วประเทศ
เรากล้ารับประกันเสาทุกต้น
หากสนใจทีมงาน เสาเข็มเจาะระบบเปียก ยินดีไปดูหน้างานให้ฟรี
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ


ติดต่อคุณแอน


โทร. 086 - 829 - 1928 , 095 - 262 - 9596


pbinterpile.thailandpocketpages.com


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *